Mesaj pentru Unitate în Predicarea Evangheliei lui Christos


Bună tuturor, sunt Alex, administratorul acestui portal și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care susțineți Proiectul Misiunea Elohim prin distribuirea mai departe a Mesajelor divine postate pe acest blog. Sunt mulți care citesc articolele de pe acest portal și care le distribuie pe rețelele de socializare. Este foarte important să fim uniți și să promovăm Adevărul lui Dumnezeu. Împreună putem schimba Lumea prin El! Domnul nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru, Pace! 

„Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu Adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii!” Efeseni 6:14-15
Alex Sîngeorzan
misiuneaelohim@yahoo.com

Cel de-al Treilea Templu a fost construit! – The Third Temple was built!


al treilea templu a fost construit

       De ani de zile se mediatizează intens unul dintre cele mai controversate subiecte din lumea religioasă, respectiv, construirea celui de-al treilea Templu din Ierusalim. Această inițiativă are un impact major în lumea musulmană, iudaică și chiar creștină, influențând totodată guvernele mondiale. Evreii sunt gata să înceapă construcțiile pentru cel de-al treilea Templu însă, așa cum știm, musulmanii au ocupat locul unde va trebui să fie ridicat noul Templu de către evrei. Mulți înțeleg și sunt instruiți că Al-Aqsa va fi distrusă, acea moschee importantă pentru lumea islamică și că în locul acesteia, pe Muntele Templului se va construi edificiul potrivit sistemului iudaic: „Al – Aqsa este în prezent în locul unde ar trebui sa fie templul” a declarat Ari Uriel, Ministrul Locuințelor și a Construcțiilor. Mulți creștini sunt de acord cu ideea că Scriptura ar vorbi profetic despre acest mare eveniment ce va face istorie. Dincolo de aceste știri și doctrine, vorbește totuși Scriptura despre construirea celui de-al treilea Templu din Ierusalim? Care sunt argumentele biblice privitoare la acest subiect?

       Pentru a înțelege mai bine mesajul acestui articol, să ne întoarcem puțin în istorie, în timpul când Dumnezeu Își educa poporul prin intermediul lui Moise: Iată legile şi poruncile pe care să le păziţi şi să le împliniţi, cât veţi trăi, în ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. Să nimiciţi toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor neamurile pe care le veţi izgoni, fie pe munţi înalţi, fie pe dealuri şi sub orice copac verde. Să le surpaţi altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idoleşti, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărâmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor şi să faceţi să le piară numele din locurile acelea. Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul Dumnezeul vostru! Ci să-L căutaţi la Locaşul Lui şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele LuiAcolo să vă aduceţi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bunăvoie şi întâii născuţi din cirezile şi turmele voastre.” Deuteronom 12:1-6, VDCC. Având în vedere că popoarele păgâne din jurul poporului lui Dumnezeu practicau închinarea adusă înaintea zeilor falși, Dumnezeu a poruncit lui Moise să construiască un Cort al întâlnirii unde se va arăta Prezența lui Iahve și unde poporul va putea să aducă jertfe. Ideea era ca poporul evreu să nu procedeze asemenea celorlalte popoare căzând în extrema practicării falsei închinări. Urma ca de la un Cort să se treacă la o Casă mai solidă și stabilă, la un Templu sfânt: Continue reading

Biserica lui Christos – Trupul Spiritual (PARTEA II)


Corpul Spiritual al lui Christos

       În studiul precedent am înțeles din Scripturi câteva aspecte esențiale privind Biserica lui Isus. Biblia ne arată că Autoritatea Supremă peste Adunarea (Biserica) Creștină este Domnul nostru Isus Christos, El are primul și ultimul cuvânt. Ea ne mai arată că Biserica este un Organism viu unde fiecare organ sau mădular reprezintă clasa celor născuți din nou iar capul reprezintă pe Însuși Isus Christos, Domnul în ideea că El conduce această Biserică. Biblia ne mai arată că această Biserică este una apostolică și spirituală în ideea că ea se bazează pe învățătura apostolică dată de Mântuitorul în primul secol d.Ch. și că aceasta este alcătuită din oameni născuți din nou prin Spirit devenind ființe noi, regenerate prin credință, motiv pentru care această Biserică nu are cum să fie o instituție politico-religioasă ori (și) o clădire fizică.

I. Biserica lui Isus – Chipul Christic

      Unii oameni spun că atunci când dorești să urmezi un model perfect trebuie să te uiți doar la Isus, la viața Lui prezentată în scrieri și nicidecum la vreun om, fie că aparține din Biserica Domnului Isus, fie că nu aparține. Această înțelegere, pe alocuri este bună în ideea că, într-adevăr, noi trebuie să privim la Christos, El este Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre însă doctrina nu cuprinde întreg adevărul și vom vedea de ce. În articolul anterior am văzut că Biserica este Isus iar Isus este Biserica, și sper să nu rămână nimeni confuz când citește această învățătură pentru că voi încerca cât se poate să explic de ce este așa. Sigur, oamenii nu sunt Isus iar Isus nu sunt oamenii în sine, deci nu la asta mă refer, însă, atunci când spun că Isus e Biserica este clar că afirmația amintită mai sus care spune că trebuie să privim la Isus și nu la oameni este una eronată. Ca să înțelegem mai bine această doctrină, să analizăm câteva pasaje din Scriptură: Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” „Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.” Fapte 9:1-5, VDCC. Dacă suntem atenți ne putem pune întrebarea: de ce a spus Isus că Saul Îl persecuta când acest om manifesta defapt ură și opunere față de discipolii creștini? Răspunsul lui Isus este foarte clar, Saul persecuta pe Mântuitorul pentru că Biserica este El și El este Biserica vorbind din punct de vedere spiritual în ideea că Biserica este Chipul lui Christos în formă umană ce-L reprezintă în această Lume așa cum era și Isus când L-a reprezentat pe Tatăl Ceresc. Lovind în ucenicii lui Isus, Saul lovea în Isus Însuși și lovind în Isus Însuși, Saul lovea în Iahve Însuși pentru că așa cum Tatăl Ceresc este una cu Isus în mod desăvârșit, tot așa și Isus este una cu Biserica Lui în mod desăvârșit iar Spiritul Sfânt unește în mod complex pe Tatăl, pe Fiul și Biserica lui Dumnezeu, devenind una în gândire și scop. De aceea, când un om batjocorește pe un creștin adevărat, trebuie să știe că batjocorește pe Stăpânul acelui creștin și Dumnezeu îl va judeca pentru acest act nedrept pentru că Dumnezeu întotdeauna face dreptate aleșilor Săi preaiubiți pentru că El este Dreptate și Adevăr și El nu privește niciodată la fața omului când judecă. Următorul verset confirmă interpretarea de mai sus și spune astfel: Atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din cauza călcărilor de lege, până când urma să vină „Sămânţa”... Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci „sămânţa“ lui Avraam, moştenitori potrivit promisiunii.Galateni 3:19a, 29, GBV 2001. Cine este „Sămânța” despre care vorbește apostolul Pavel? Răspunsul în găsim tot în mesajul apostolului: „Iar promisiunile au fost rostite „lui Avraam şi seminţei lui“. Nu spune: „şi seminţelor“, ca multora, ci ca uneia: „şi Seminţei tale“, care este Hristos.” Galateni 3:16, GBV 2001. Deci, Isus este Sămânța promisiunii profețită lui Abraham, cel credincios. Isus este latura principală iar urmașii Săi formează latura secundară pentru că Biserica este și ea Sămânța spirituală.

       Unitatea aceasta dintre Isus și Biserică este perfectă, Isus este Fiul lui Dumnezeu Cel Întâi Născut, Biserica Lui este formată din Fiii spirituali născuți din nou prin Christos: Fiindcă toţi sunteţi copiii lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus.Fiindcă toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos.” Galateni 3:26-27, BTF 2010. Continue reading

Biserica lui Christos – Trupul Spiritual (PARTEA I)


Corpul Spiritual al lui Christos

       Este important să înțelegem că „eklessia” nu este o clădire fizică unde se oficiază diverse slujbe religioase. În Scripturi, biserica este comunitatea sfinților dintr-un anumit teritoriu. Sunt mulți oameni care confundă biserica cu o anumită clădire pe care aceștia o consideră sacră pentru că acolo au loc anumite ritualuri religioase sau acte de cult; unii o mai confundă cu un sistem politico-religios, spre exemplu: „biserica baptistă”, „biserica ortodoxă”, „biserica metodistă”, etc. Toate aceste interpretări denaturează înțelesul real al acestui termen – biserica din sfânta Scriptură. Suntem chemați să studiem Scriptura în modul cel mai serios netrecând mesajul ei prin diverse filtre religioase ci lăsându-l în formă originală, așa cum a venit de la Dumnezeu.

I. Biserica este a lui Isus!

„Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către adunarea lui Dumnezeu care este în Corint, împreună cu toţi sfinţii care sunt în toată Ahaia.” 2 Corinteni 1:1, GBV 2001. Expresia „Adunarea (Biserica) lui Dumnezeu” nu înseamnă că este vorba doar de Tatăl Dumnezeu pentru că Isus cu Tatăl sunt una în gândire, scop, acțiune și tot ce are Tatăl are și Fiul. Biblia ne arată că Fiului I s-a dat toată autoritatea în Cer și pe Pământ așa cum lui Iosif i s-a dat autoritatea peste tot Egiptul, doar tronul lui Faraon fiindu-i superior (vezi Geneza 41:40-41). Isus a primit Lumile și creația terestră și celestă (spirituală) sub autoritatea Sa și toate ființele celeste și spirituale cât și cele pământești se închină Fiului lui Dumnezeu Elohim și recunosc Puterea și Numele Său suprem (vezi Evrei 1:6 și Filipeni 2:9-11). Domnul Isus a primit și Biserica sub stăpânirea Sa, astfel că El este Domnul și Fondatorul ei suprem, El este Cel ce o conduce la izvoare de apă vie și El este Cel ce veghează asupra ei în permanență. Înainte să suporte adversități crunte din partea celor ce L-au respins, Isus (Ieșua) Se rugase în Ghețimani lui Iahve, Atotputernicul exprimându-Și iubirea imensă față de urmașii Săi simpli și marginizați. În rugăciunea Sa, printre altele, Isus Se ruga Tatălui Ceresc arătându-Și dorința sfântă, aceea de a nu rămâne singuri cei ce L-au urmat, ba mai mult, ca ei să ajungă în Prezența Glorioasă din Cer unde să domnească pentru eternitate împreună cu El. Prin aceasta, Isus Și-a demonstrat încă o dată iubirea Sa față de cei ce L-au crezut și iubit, inima Sa pulsa în permanență pentru aleșii Lui preaiubiți și chiar când era în pragul morții, El Se gândea la ai Săi dorind să-i revadă curând după ce va înnoi toate lucrurile. 
       Biserica este a lui Isus pentru că El este Cel care a „născut-o” în chinuri groaznice. Isus este Cel care S-a sacrificat pentru această Biserică și El este Cel care a rămas alături de ea când tot ajutorul uman a dispărut. Continue reading

Muzică de Adorare (Laudă și Închinare): New Wine


„Totuşi, cine va fi capabil să-I construiască o casă, având în vedere faptul că Cerul şi Cerul cerului nu-L pot cuprinde? Şi oare cine sunt eu ca să-I construiesc o casă – când eu nu sunt capabil decât să ard tămâie înaintea Lui?” 2 Cronici 2:6