V.B.S. 2014 (proiect cu copiii)


30

SONG OF REVELATION – Cântecul Revelației!


„Toate popoarele pe care le-ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne; şi Îţi vor glorifica numele!” Psalmul 86:9, BVA

„All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name!” Psalms 86:9, KJV

„Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre!” Salmos 86:9, RV60

EXISTĂ DUMNEZEU CU-ADEVĂRAT! DAR EL VREA SĂ TE FACĂ COPIL AL SĂU, ACCEPȚI?


DUMNEZEU EXISTĂ!!! REBUIE SĂ VEZI ASTA – APASĂ AICI!

”În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi!” Romani 1:20

film creștin: NU ESTE DRAGOSTE MAI MARE (No Grater Love)


”Căci, dacă este cineva în Christos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17

Sunt mulți ce aparent par credincioși dar în realitate sunt doar niște pietre reci


Dar, adevărații credincioși sunt ”arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne.” 2 Corinteni 3:3

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 591 other followers

%d bloggers like this: