CRUCIFICAREA FIRII PĂMÂNTEȘTI – studiu biblic pe înțelesul tuturor


dd

De ce suntem pe acest Pământ și care este scopul principal pentru care trăim? Ce este păcatul și ce este pocăința? Ce spun Scripturile despre eliberarea din sclavia păcatului? Există creștini dominați de Legea mozaică și păcat? Iată câteva din întrebările esențiale ce frământă mintea multora timp de secole. Pe baza sfintelor Scripturi, în Lumina Duhului Sfânt această carte prezintă răspunsul la toate aceste întrebări, răspunsuri ce zguduie lumea religioasă însă cel ce cunoaște Adevărul este eliberat! (Biblia, Ioan 8:32 – Isus Christos)

CRUCIFICAREA FIRII PĂMÂNTEȘTI – CARTE CREȘTINĂ (2014) CLICK HERE!

FILM: God’s Not Dead (2014)


God's_Not_Dead

V.B.S. 2014 (proiect cu copiii)


30

SONG OF REVELATION – Cântecul Revelației!


„Toate popoarele pe care le-ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne; şi Îţi vor glorifica numele!” Psalmul 86:9, BVA

„All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name!” Psalms 86:9, KJV

„Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre!” Salmos 86:9, RV60

EXISTĂ DUMNEZEU CU-ADEVĂRAT! DAR EL VREA SĂ TE FACĂ COPIL AL SĂU, ACCEPȚI?


DUMNEZEU EXISTĂ!!! REBUIE SĂ VEZI ASTA – APASĂ AICI!

”În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi!” Romani 1:20

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 592 other followers

%d bloggers like this: