EXISTĂ DUMNEZEU CU-ADEVĂRAT! DAR EL VREA SĂ TE FACĂ COPIL AL SĂU, ACCEPȚI?


DUMNEZEU EXISTĂ!!! REBUIE SĂ VEZI ASTA – APASĂ AICI!

”În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi!” Romani 1:20

film creștin: NU ESTE DRAGOSTE MAI MARE (No Grater Love)


”Căci, dacă este cineva în Christos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17

Sunt mulți ce aparent par credincioși dar în realitate sunt doar niște pietre reci


Dar, adevărații credincioși sunt ”arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne.” 2 Corinteni 3:3

Dumnezeu e mult mai mult decât ceea ce spun doctrinele religioase!


Faptele apostolilor 17:24-25 ”Este vorba despre Dumnezeul care a creat atât Universul, cât şi pământul. El nu locuieşte în temple construite de mâna omului; şi nici nu are nevoie de ajutorul vreunui om; pentru că tocmai El este Cel care dă tuturor viaţă, puterea de a trăi şi toate celelalte lucruri necesare existenţei.” Amin!

Glorie Mielului!


GLORIE MIELULUI!

Revelația 1:12-18 ”M-am întors ca să văd cine mi s-a adresat cu acea voce; şi astfel am văzut şapte lampadare de aur, în mijlocul cărora era Cineva care semăna cu Fiul Omului. El era îmbrăcat cu o robă care-i ajungea până la picioare; şi avea pieptul înconjurat cu un brâu de aur. Capul şi părul Său erau albe ca lâna, respectiv ca zăpada; iar ochii Lui erau ca flacăra focului. Avea picioarele ca bronzul topit într-un cuptor; şi când vorbea, vocea Lui semăna cu zgomotul puternic produs de multe ape. Ţinea şapte stele în mâna dreaptă; iar din gură Îi ieşea o sabie care era ascuţită şi care avea două tăişuri. Faţa Lui era ca soarele atunci când luminează cu maximă strălucire. Când L-am văzut, am căzut pe pământ, ca mort, lângă picioarele Lui. Dar El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi mi-a zis: „Nu te speria! Eu sunt Primul şi Ultimul. Mai sunt numit şi Acela care trăieşte. Am fost mort, dar acum sunt viu pentru totdeauna! Eu «deţin cheile» morţii şi ale locuinţei morţilor!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 589 other followers

%d bloggers like this: